1147
44
سلاااام شما هنوز دور همین؟ اورانوس.فلیسیتی تی تی یادمه شما خیلی پشتکار داشتین نتیجه داد محلول؟


سلام صبح به خیر 

پشتکار من اثربخش بود 😁😁😁😉

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
سلا م اورانوس جانم  بعد ازمدتها اومدم یه سسر بزنم برم  دلم تنگ شده بود براتون


سلام عزیززززززززززززززم 😍😍😍

زود زود بیا پیشموووون 😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
دیگه خیلی کم میان 😞😞خوبه تو سر میزنی عشقم 😍😍


ببببببعله 

من ولت نمیکنم آرزو 😅😅😚😚😚😚

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘

دریافت تسهیلات ارزان قیمت‌‌ - یک روزه و بدون ضامن!!

بدون ضامن و یک روزه وام بگیرید!!برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید


سلام اوری جون،امروز بعده چند وقت اومدم سایت ولی انگار سایت ایراد داشت عصری،نمیشد پست گزاشت،نمیدونم چ ...


بله دیروز بعد اینکه پست گذاشتم و دیدم تی‌تی لایک میکنه بدون جواب 😁 یه سر رفتم بیرون تاپیک دیدم چه خبرههههه 😅

همه تاپیک میزنن جدا میحرفتن 😅😅😅

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘


بچه که بودم کفشهای خواهرم را قایم میکردم که نرود . تازه شوهر کرده‌بود . نه هم‌سن و هم‌بازی من بود ، نه برایم قصه میگفت و نه هیچ رابطه‌ خاصی بین‌مان بود. ولی «بود» . در خانه بود-خانه‌خودمان-و حالا که رفته بود، معنی‌ش این میشد که دیگر «نبود». جای «بود»ش خالی میماند. عین هر بار که می‌آمدند من کفش هایش را قایم میکردم و هربار مادرم میگفت «اذیت‌شون نکن. بذار برن؛ بازم میان» و هر بار خواهرم به کفشهاش میرسید و میرفت و من میماندم و حوضم.

همین خواهرم که داشت میرفت ، مادرم گفت «داری میری»و گریه کرد. پشت‌ بندش ماهم گریه کردیم. چیزی نگفتیم و گذاشتیم برود. خواهر دوم‌ام که میخواست برود، من منتظر بودم ببینم مادر کی برایش گریه می کند. سر صبحانه بود ؛ روز جمعه. صبحانه روزجمعه قاعدتا باید وعده خوشایندی باشد‌به‌ شرطی که مادر آدم بی هوا نگوید «تو هم داری میری» و نزند زیر گریه که پشت‌بندش ما هم گریه کنیم و لقمه‌های خیس‌اشک را تندتند قورت بدهیم.

بعد شد نوبت خودم. شش،هفت سال گذشته‌ بود و من بارها صحنه‌ای که مادرم باید می گفت «تو هم رفتی بالاخره؟» و بعدش می زد زیر گریه را در ذهنم کارگردانی کرده‌بودم. راستش نگران بودم نکند این سکانس برای من اتفاق نیفتد! که افتاد.

حالا ربع‌قرنی از شبانه‌های کفش‌قایم‌کنی می گذرد. خواهرم گاهی می گوید «چقده سنگ‌دل شدی،دلت برای ما‌هم تنگ بشه بابا!» و صدایش، صدای آدمی‌ست که هم دل‌تنگ‌ است هم دلش میخواهد دل کسی برایش تنگ باشد. من می‌آیم که بگویم مرا معلم‌هجرِ تو سنگ‌دلی آموخت، خواهر! می‌آیم بگویم وقتی داشتی یادم می دادی که‌ نباید کفشهات را قایم کنم، من هم داشتم یاد می گرفتم که آد‌م‌ رفتنی، رفتنی‌ست؛ حتی بدون کفش. داشتم یاد می گرفتم به جای خالی آدمها عادت کنم. داشتم یاد میگرفتم باید «بگذارم» بروند دنبال کارشان،عشق‌شان،زندگی‌شان. داشتم یاد می گرفتم مثل سنمارِ معمار، همیشه یک آجر استثنایی بگذارم توی دیوار بلند قصر رابطه. که روزی اگر دیدم دارند از بالای همان قصر پرتم می کنند پایین، جای آن یک آجر را -که با کشیدنش تمام قصر فرو میریزد و رابطه ویران میشود- فقط من بدانم و بس. و بکشم‌ش. می‌آیم بگویم خواهر! آدم‌ها دو چیز را خیلی خوب یاد می گیرند: به خودشان دروغ بگویند و خیلی به دلشان محل نگذارند.

خواهرهایم گاهی دل‌تنگ من میشوند. شاید برای من، خانه، برای جای خالی‌مان گریه هم بکنند. اما به‌هم که می رسیم،خیلی از دلتنگی نمی گوییم.آدمی که جای خالی زیاد دیده‌ باشد، به رفتن آدم‌ها عادت کرده‌ باشد و دل‌تنگی را یاد گرفته باشد، خیلی حرف نمی‌زند؛کلا. سکوت می کند،لبخند می زند،چای می نوشد و در سکوت دلش را می گذارد که خودش با خودش کنار بیاید.

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
1157
چشموم روشن چسبيدي به آرزووووو    


آره تا اون چیزی که باید بده رو نده ولش نمیکنم 😅😅


" و آرزو ناگهان گم میشود" 

😂😂😂

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
اوووووووووووووو ببينيد كي اومده كله سحررررررررررر    


الهه هم الهه های قدیم ! 

میاد ... نمیاد ... نامرد شده جدیداااااا و شدییییییدا 😒

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
8
وويي چي شي بايد بده بهت ؟    


آقاااااااا ! وُیسِشو میگم ، وُییییییییس 😅😅😅

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
آقاااااااا ! وُیسِشو میگم ، وُییییییییس 😅😅😅

ها هاااااااااااااا

اوه برو اونورتر منم بچسبم بهش 

آره منم پايه ام سفت بگيريمش تابده بهمون 

باااااااايد بدي بهمون 

باااااااايد بدي 

ما مي خواييم 

بده بده 

وويس هاااااا ووويس  

باع...
ها هاااااااااااااا اوه برو اونورتر منم بچسبم بهش  آره منم پايه ام سفت بگيريمش تابده بهمون&nbs ...


😅😅😅😅

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
584
اوري من پلو مرغ دارم نهار    


نوش جووووونت 

من گوجه بادمجون با سالاد شیرازی 😁


فیلی من تو اَپِ وضعیت آب و هوا ، شهرهای شمالی رو هم زدم مثل : بابل ، مرزن‌آباد ، رشت و ...

الان همه‌ی این شهرارو زده بارونی 😍

الان انقدر دلم شمال میخوااااااد 😅😅😅

ببین رشتووو 😀 خیلی ناااازه 

مثل بهار باش . گاهی ابری ، گاهی بارانی و گاهی سرخوش و آفتابی . بگذار دریا با تو همراه شود ... در کوچه هایی قدم بگذار که عطر بهار نارنج عشق را تحمیل میکند . پنجره را باز کن تا آخرین حرف های زمستان در آغوش باد رنگ فراموشی بگیرد . بهار را باید عاشق بود . بهار را باید رویید .  بهار را ....  من میگویم بهار را باید به گونه ای زندگی کرد که انگار تکرار نخواهد شد . ⚘🌸🌸⚘
نوش جووووونت  من گوجه بادمجون با سالاد شیرازی 😁 فیلی من تو اَپِ وضعیت آب و هوا ، شهرهای ش ...

اوري يه آقاي محترم هم تو سايت باشه شمالي هم باشه چه شودددددددددد   البته من ميشناسم ها   

وايي بادمجون گوجههههههههههههههههههههههههه

اي تخم مرغام پودر شد   

باع...
اوووووووووووووو ببينيد كي اومده كله سحررررررررررر    

سلام فیلی جونم😍😍😘❤

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
الهه هم الهه های قدیم !  میاد ... نمیاد ... نامرد شده جدیداااااا و شدییییییدا 😒

درس میخوندم اوری جونم حساب کتابم نشون داد ک دیر شروع کردم تخصصیا رو برا تهران و قزوین نمیرسم واس همین الان کمتر میخونم و استرسو گذاشتم کنار واس سال بعد میخونم ایشالا دولتی جای خوب خداروشکر عقب نیستم😊😊بیشتر میام دیگه

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
وويي چي شي بايد بده بهت ؟    

😐😐من نبودم اوری جامو گرف ارررررره؟؟ الان هیز دوم تاپیک اوریه؟؟؟ راستشو بگو بهم

آخخخخخخخ قلبم خداااا😢😢

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
1170
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1175
1107
726
1176
1132
1148
1153
1172
24
29
1138
83
224
1036
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   دختربهاااار  |  15 ساعت پیش
توسط   پانداکنگفوکار  |  6 ساعت پیش
توسط   mander  |  2 ساعت پیش