1421
1411
عنوان

دورهمی گیسو کمندا

| مشاهده متن کامل بحث + 909858 بازدید | 154175 پست
اتفاقا پالپِ یه بطریشو گرفتم !  منتها اونجا فروشنده گفت چون تازه‌س نیاز نی بگیری ! تلخ نمیشه . ...

نشنیدم هویجو🤔

ولی ابلیمو به مرور کهنه میشه 

دوتا بطری و چقدر نگه میداری؟

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
نشنیدم هویجو🤔 ولی ابلیمو به مرور کهنه میشه  دوتا بطری و چقدر نگه میداری؟


نمیدونم که !

ولی مصرفمون متوسطه . 

پارسال کارفرمام برامون گرفت . ۴ تا بطری شد ولی به یکسال نکشید . زود تموم شد 

به نظرم ۶ تا بطری برای یکسالمون بسه

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...

دلم خرید میخوااااااد 

دلم میخواد برم بیرون

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...

تو يه ماماني!

پس وقت كافي براي خريد نداري!

همين الان ليستت رو بچين

و در خونه تحويل بگير

نمیدونم که ! ولی مصرفمون متوسطه .  پارسال کارفرمام برامون گرفت . ۴ تا بطری شد ولی به یکسال نک ...

احتمالا تا چند ماه میمونه پس

ببین اونی که پالپشو نگرفتی چجوری میشه اطلاع رسانی کن😅

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
احتمالا تا چند ماه میمونه پس ببین اونی که پالپشو نگرفتی چجوری میشه اطلاع رسانی کن😅


آره اتفاقا الان در یخچالو باز کردم ببینم چطوری شده . ولی فعلا تغییری احساس نمیشه 

حتما میگم 😃

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
1401

چه یخچالِ آشفته ای داریم 😅

برم تمیز کنم !


آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
چه یخچالِ آشفته ای داریم 😅 برم تمیز کنم !

عسک قبل و بعد بگیر 😅

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
عسک قبل و بعد بگیر 😅


وای قبل اصلا 😅

ما دو تا یخچال داریم 😐

نمیدونم بابام چرا اون یکی رو نمیفروشه 😑

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
وای قبل اصلا 😅 ما دو تا یخچال داریم 😐 نمیدونم بابام چرا اون یکی رو نمیفروشه 😑

اگه استفادتون نمیشه و سالمه  بدینش خیریه

قبول میکنن.

از برق بکشش که الکی پول برقتون اضافه نشه😅

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
اگه استفادتون نمیشه و سالمه  بدینش خیریه قبول میکنن. از برق بکشش که الکی پول برقتون اضافه نشه ...


سالمه ! آخه بابا نمیده بره . چه خیریه چه فروش 

ببین توش پُره آخه 

دقت کردی هر چی جا زیاد داشته باشی ، وسیله‌ها هم زیاده ؟

الان دوتا یخچال داریم دوتاشم پُره ! الکی پره ها ! چرت و پرته فقط 😅

حالا برم تمیز کنم میتونم دوتا یکیشون کنم 💪

هر سری موقع تمیز کردن یخچال کلی وسیله میریزم میره . 


اقا من برم تا بعد 😚😚😚😚

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
1376
وای قبل اصلا 😅 ما دو تا یخچال داریم 😐 نمیدونم بابام چرا اون یکی رو نمیفروشه 😑

اگه قصد فروش دداشتیدبمن خبر بده😅😅 نیازمند جمع و جور کردن یه خونه مجردیم

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
سالمه ! آخه بابا نمیده بره . چه خیریه چه فروش  ببین توش پُره آخه  دقت کردی هر چی جا زیاد ...

خدا قوت

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
دلم میخواست گوش بدم😥😥 یعنی همشون عوارض دارن؟

همشون که نه ولی خب تو از کجا میدونی توشون چه تاکیداتی داره

ادم باید احتیاط کرد

دختر باس بدنساز باشه و خوش هیکل😍💪💪💪سوال بدنسازی داشتین خوشحال میشم راهنمایی کنم😙
چرا تل چک نمیکنی 😅 عکسو فرستادم

ببخشید مسافرتم سرم شلوغه زیاد نمیتونم سر بزنم به گوشیم😙

دختر باس بدنساز باشه و خوش هیکل😍💪💪💪سوال بدنسازی داشتین خوشحال میشم راهنمایی کنم😙

من مییییتونم 😅😅

این یکیش 💪

@تی_تی2    

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
1403
اگه قصد فروش دداشتیدبمن خبر بده😅😅 نیازمند جمع و جور کردن یه خونه مجردیم


چشم عزیزم واستا تمیزش کنم حداقل 😅

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
من مییییتونم 😅😅 این یکیش 💪 @تی_تی2    

افرین چه برقی انداختی کدبانو👏

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
افرین چه برقی انداختی کدبانو👏


باعث قوت قلبم شدی 😅

میرم که بچینم و فریزرشو تمیز کنم 😁

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
باعث قوت قلبم شدی 😅 میرم که بچینم و فریزرشو تمیز کنم 😁

اورا همه رو یجا بچین اونیکی و از برق بکش

تا به برق وصله نمیتونین کاریش کنین😁

فقط 18 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بچه باس سالم و صالح باشه،فقط😊خوش اومدی دتری نازم😍
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405
1384
1380
1388
1365
1375
1407
1402
پربازدیدترین تاپیک های امروز
توسط   a_f  |  3 ساعت پیش
توسط   monirehh  |  1 روز پیش
224
1415
1382
29
داغ ترین های تاپیک های امروز