1345
1341
سلام علیکم چه شب بخیر های رمانتیکی رد بدل شده چه بوسه هایی اورانوس دیروز در مورد بوس رو کی داده نداد ...

سلام عزیزم😅 فیلی به بوس اکتفا نمیکنه😂

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
الی ویتامین یه هفتس معدش قاطی کرده همش حالت تهوع داره و معدش ترش میکنه چی کار کنه خوب شه؟البته یه چ ...

دو هفته میوه و سبزی خام نخوره مخصوصا سیب و گلابی کمپوتشو میتونه بخوره

حرص و جوش نخوره اسید معدش میزنه بالا

غذاشو آروم بخوره و حسابی بجوه

هرروز ناشتا یه قاشق چای خوری شیرین بیان تو یه فنجون آب جوش بزاره 10 دقیقه دم بکشه

بعد غذا لم نده و نخوابه پاشه راه بره یه ده دقیقه یه ربع

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
دو هفته میوه و سبزی خام نخوره مخصوصا سیب و گلابی کمپوتشو میتونه بخوره حرص و جوش نخوره اسید معدش میز ...

اتفاقا یاد شیرین بیانم بودم ولی یادم رفته بود چه جوریه

دستت درد نکنه🥰🥰😘

قیمت تورهای پاییزی آنتالیا در علی‌بابا

اتفاقا یاد شیرین بیانم بودم ولی یادم رفته بود چه جوریه دستت درد نکنه🥰🥰😘

خواهش میکنم😘

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
دو هفته میوه و سبزی خام نخوره مخصوصا سیب و گلابی کمپوتشو میتونه بخوره حرص و جوش نخوره اسید معدش میز ...

یعنی شیرین بیان بریزه تو یه فنجون آب جوش ۱۰ دقیقه بمونه بعد همونو بخوره؟یا باید از صافی ای چیزی رد شع؟شیرین بیان ندیدم نمیدونم چه شکلیه دقیقا

1350
یعنی شیرین بیان بریزه تو یه فنجون آب جوش ۱۰ دقیقه بمونه بعد همونو بخوره؟یا باید از صافی ای چیزی رد ش ...

شیره شیرین بیانو بگیره یچی قهوه ای رنگه که عصاره ریشه و ساقه شیرین بیانه اون تو آب جوش حل میشه ته فنجون مثل قوه ته نشین میشه

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی

نگا این قهوه ایاس مثل سنگ سفته یکم واس من شبیه اوناییه که پشتن خودم خوردشون کردم راحت حل شه

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
شیره شیرین بیانو بگیره یچی قهوه ای رنگه که عصاره ریشه و ساقه شیرین بیانه اون تو آب جوش حل میشه ته فن ...

ته نشین شده خورده نشه؟

تو نن عکسشو دیدم یه چیزای پیچ پیچی بود توام فرستاده بودی قبلا اونا شیره ان؟

چه جوری ۱قاشق غذاخوری میشه وقتی مایه یا پودری نیست🤔 

ته نشین شده خورده نشه؟ تو نن عکسشو دیدم یه چیزای پیچ پیچی بود توام فرستاده بودی قبلا اونا شیره ان؟ ...

من کامل حل میکردم اگه تهش سفت بود و میموند دیگه نمیخوردم ولی جدیدا همونایی که خورد میکنم میریزم تو صافی توری پارچه ای مثل درست کردن دمنوشای گیاهی توری میذارم راحت تره اینجوری

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
1376
وای بچه ها دراز کشیده بودم تو ماشین از پشت شیشه کیفم محکم افتاد رو دماغم😣😣😣😣


اوه اوه اوه 😖😖😖

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
کج نشهههه😭😭😭😭😭


نه بابا

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
1226

هیوا امروز نشد تماس بگیرم 

سرکار که نمیخواستم صحبت کنم . گفتم هی تلفن شرکت زنگ میخوره خوب نیست و خودمم متوجه نمیشم . بعدم که مستقیم رفتم کلاس تا ۶ و نیم . بین راهم که نمیشد صحبت کنم .

شنبه بعد از شرکت تماس میگیرم

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
انقدر چسب مونده روش جوش اینا زدم هی میخارید 😅 باز کردم فعلا صافه خداروشکر 😂


مگه چند روز عوض نکرده بودی چسبشو ؟؟

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
مگه چند روز عوض نکرده بودی چسبشو ؟؟

۲ ۳ روز یه بار عوض میکنم ولی خب همش رو دماغمه دیگه منم پوستم چربه خوب تمیز نمیشه که اون جاها واسه همین حالت خارش دارم حالا الان هیییی با الکل تمیز کردم دون دونش رفت بهتر شد ولی خب جوش ریز داره 

۲ ۳ روز یه بار عوض میکنم ولی خب همش رو دماغمه دیگه منم پوستم چربه خوب تمیز نمیشه که اون جاها واسه هم ...


با الکل پوستت خراب نمیشه !!!!؟؟؟؟؟ 

بابا خراب میشه پوستت

آری ، پاییز نزدیک است . اما پاییز که همیشه صدای خش‌خشِ برگ‌ها در گذر ها نیست ، پاییز که همیشه با بوی مهر نمی آید . پاییز گاهی در زیرسیگاریِ روی میز ، زیر انبوهی از خاکستر است . گاهی حوالی عطری تلخ پشت یقه‌ی لباسی تا شده ، گاهی هم نمِ بارانیست که گوشه‌ی چشمانت می درخشد . پاییز که همیشه لای برگ‌های زرد و نارنجی نیست ، گاهی در دل کاجیست میان یک کاجزار همیشه سبز . گاهی قهوه ایست که سر می رود ، غذاییست که ته می گیرد و لبخندیست که بی بهانه بر لبانت می نشیند . ساده بگویمت ، دلتنگ که باشی پاییز نزدیک است ...
1364
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1359
1365
1382
1380
29
1375
1366
1349
1340
224
1356
داغ ترین های تاپیک های امروز