1464
1482
عنوان

دورهمی گیسو کمندا

| مشاهده متن کامل بحث + 985818 بازدید | 166924 پست
ممنون بچه ها ...    


زور نده حالا آخر شبی 😅😅😅

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
الی مدلا و ملیتهای مختلف بلده 😅😅😅

😂😂 ما اینیم دیگه😊

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
😂😂 ما اینیم دیگه😊


دمِ استادت گرم واقعا 😄😄

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو

اگه دنبال قیمت کامپوزیت هستین 

یه سر به ما بزنید

زور نبود.... در خودم نگنجیدم ..میخام در شماها بگنجم ..بده بده بده؟


آخه چشات محکم بسته شده بود 

هیوا یادته که این خیلی شبیه‌ت بود   

خیلی دوسش دارم . یاد تو می‌افتم

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
1473
دمِ استادت گرم واقعا 😄😄

😅😅

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
اوری بریم بخوابیم ....    

اوری خوابید😅😅خوب بخوابی مااااچ مااااچ برو جیشتو کن مسواکتو بزن و لالا

شب بخیر😘 بقول دوستم شب شب😅

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی

نخوابیده بودم 😁😁

الی و هیوا  شبتون به خیر 

خوابای خوب ببینید 

شب شب 😄😄😍😚😚😚😚

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
1334
نه باع  الان نارنجی بود .... منو گذاشت رفت .....   عررررررررررررررررررررررررررررررررررر ...


من هیچ موقع تنهات نمیذارم عزیز دلم ... 


آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
نخوابیده بودم 😁😁 الی و هیوا  شبتون به خیر  خوابای خوب ببینید  شب شب 😄😄😍😚😚😚 ...

شب بخیر زندایی😘😘

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
نه باع  الان نارنجی بود .... منو گذاشت رفت .....   عررررررررررررررررررررررررررررررررررر ...

خدانکنه 😘😘

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟/خندید گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/مست شکسته داند قدر شکسته نوشی/مستان دل شکسته جام شکسته نوشند/کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی
شب بخیر زندایی😘😘


شب به خیر 😀😀😍😚😚😚😚😚😚😚

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
1474

سلام علیکم چه شب بخیر های رمانتیکی رد بدل شده چه بوسه هایی اورانوس دیروز در مورد بوس رو کی داده نداده متن گذاشتی امروز بوسه باران کردین تاپیک رو جای فیلی خالی 😁😁

الهی! نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی... در اگر باز نگرددنروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی... کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی... باز کن در که جز این خانه نیس مرا پناهی........
سلام علیکم چه شب بخیر های رمانتیکی رد بدل شده چه بوسه هایی اورانوس دیروز در مورد بوس رو کی داده نداد ...


سلام صبح به خیر 😄😄

آره دقیقا 😅

ما حرف و عَمَلِمون یکیه 😁😁

آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو


به من بیاموز

چگونه عطر به گل سرخش بازمی‌گردد

تا من به تو بازگردم ...

مادر

به من بیاموز

چگونه خاکستر ، دوباره اخگر می‌شود

و رودخانه ، سرچشمه

و آذرخش‌ها ، ابر

و چگونه برگ‌های پاییز دوباره به شاخه‌ها بازمی‌گردد

تا من به تو بازگردم مادر ...


آنه ... تكرار غريبانه‌ی روزهايت چگونه گذشت ، وقتي روشنی چشمهايت در پشت پرده های مه آلودِ اندوه پنهان بود . با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم كودكی‌ات ، از تنهایی معصومانه‌ی دستهايت ... آيا می‌دانی كه در هجوم دردها و غم هايت و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت ، حقيقت زلال درياچه‌ی نقره ای نهفته بود ؟ آنه ! اكنون آمده ام تا دستهايت را به پنجه طلايي خورشيد دوستی بسپاری و در آبی بيكران مهربانی‌ها به پرواز درآیی . اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست ... در انتظار تو
به من بیاموز چگونه عطر به گل سرخش بازمی‌گردد تا من به تو بازگردم ... مادر به من بیاموز چگونه خا ...


😔😔😔😔😔

الهی! نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی... در اگر باز نگرددنروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی... کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی... باز کن در که جز این خانه نیس مرا پناهی........
1514
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1477
1510
1492
1426
1479
1515
1462
1402
1504
1439
224
29
1506
1483
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   77saba  |  20 ساعت پیش