945
44

از صبح دو دلم مونده انقدر به جون در و دیوار غر زذم که حد نداره بگم سبک شم برم بخابم


امروز قرار بودمامانم بعد مددتتتت هااا ببرتم بیرون یه گشت درست حسابی، همسایمون شب قبلش اومد که اره بیاین سالگرد شوهرم...مامانمم موند تو رودروایسی رفتتت


و گند زده شد به حال من

😡😡😡😬😬😬😠😠😠😤😤😤😤😤

شب بخیر،یعنی صبح بخیر

خدایا منم حرص دارم.اینجور موقها بالشو میگرفتم صورتم جیغ میزدم.اما الان همسرم خوابه نمیتونم😠😭😡😡

تورکم نه آذری! من نخواهم گذاشت حکومتی فاشیسم  هویت من را جعل کند!/من دیلیمدن دانیشدیم / اونو منه دان دئدین.  من ائلیم دن دانیشدیم / منه جواب قان دئدین. آرخاندا من دایاندیم / اوزگه لره جان دئدین.  سوردوم چارا دردیمه /درمان اوچون یان دئدین.    حاق سوز دئمک ایسته دیم/خوروز کیمی بان دئدین.   سئودیم آخیر یوردومو/ نیه منه پان دئدین?


899
مادر من همسایه ها رو بیشتر از من دوس داره😑

مادربزرگ منم اینطور بود😒

تورکم نه آذری! من نخواهم گذاشت حکومتی فاشیسم  هویت من را جعل کند!/من دیلیمدن دانیشدیم / اونو منه دان دئدین.  من ائلیم دن دانیشدیم / منه جواب قان دئدین. آرخاندا من دایاندیم / اوزگه لره جان دئدین.  سوردوم چارا دردیمه /درمان اوچون یان دئدین.    حاق سوز دئمک ایسته دیم/خوروز کیمی بان دئدین.   سئودیم آخیر یوردومو/ نیه منه پان دئدین?
8
مادربزرگ منم اینطور بود😒

😑😑ما گشنه ایم مادر گرامیمون داره براهمسایه غذا دزس میکنه‌. 

بش میگم تو کار خودت مونده چرا کار اونو انجام میدی بعد میای ناله میکنی دس پام درد میکنه میگه  مریضه عمل کرده. سه ماهی میشه ولی هنو خوب نشده ماشاللللله 😂تویادبگیررررر فردا میری غربت بمیری تو خونه هم کسی نمیفمه😑

قبل ازین که حرفیوبه کسی بزنی،به خودت بزن! اگه دَردِت اومد،لال شو.    
نمیشه دیگه برنامه کاریش پره یا خونه رو میریزه تمییز می کنه یا خاهرم میاد یا حال نداره

وردار ی روز دستشو بگیر ببرتش😐ب زور متوسل شو خاهر

قبل ازین که حرفیوبه کسی بزنی،به خودت بزن! اگه دَردِت اومد،لال شو.    

منوی بگم ازدیروز خاهرشوهرمو دختر جاریم منو دیدن خودشونو زدن به اون راه.منم کفرم گرفته.لعنتیا اینهمه خوبی کردم

من زنم.... در گلوی زمین گیر کرده ام قدری حرف می خواهم و کمی آزادی!!! دوباره سیب بچین حوا من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند‏‎‏‎‏‎‏
😑😑ما گشنه ایم مادر گرامیمون داره براهمسایه غذا دزس میکنه‌.  بش میگم تو کار خودت مونده چرا کا ...

عجب مامان باحالی😓😁😁بگو خدایی نکرده منم عمل کنم سه ماه اینجوری بهم میرسی؟😁

تورکم نه آذری! من نخواهم گذاشت حکومتی فاشیسم  هویت من را جعل کند!/من دیلیمدن دانیشدیم / اونو منه دان دئدین.  من ائلیم دن دانیشدیم / منه جواب قان دئدین. آرخاندا من دایاندیم / اوزگه لره جان دئدین.  سوردوم چارا دردیمه /درمان اوچون یان دئدین.    حاق سوز دئمک ایسته دیم/خوروز کیمی بان دئدین.   سئودیم آخیر یوردومو/ نیه منه پان دئدین?
929
عجب مامان باحالی😓😁😁بگو خدایی نکرده منم عمل کنم سه ماه اینجوری بهم میرسی؟😁

خودشو زده مریضی بابا😂😂خوشش اومده انگاری بخابه وبخوره کاراشو بقیه انجام بدن😂

بش میگم من اگه بودم اینکارا رو میکردی میگه ب من چ من میام دستور میدم شوهرت لی لی ب لالات بزاره😂میگع بابات برا من ظرف ولباسم میشوره تو شوهرتو بد عادت کردی😂میگم خو بیا تو تربیتش کن میگه ن دیگه این برا تو چیز میز میخره تو کاراشو میکنی عادت کرده😂

قبل ازین که حرفیوبه کسی بزنی،به خودت بزن! اگه دَردِت اومد،لال شو.    
ممیییخااامم جیییییییغغ بکشم ولی نمیشه همه خوابن😬😤😤

امم من اگ بودم مشت میکوبیدم ب متکام😅😅

قبل ازین که حرفیوبه کسی بزنی،به خودت بزن! اگه دَردِت اومد،لال شو.    
وردار ی روز دستشو بگیر ببرتش😐ب زور متوسل شو خاهر

حوصله تفریحات منو نداره😂😂😂😂من دوست دازم کل روز بیرون باسم چون دیر به دیر میرم ولی مامنم یک ساعت باشبم میگه بزیم خونه. باید برم یک عده رو از خیابون حمع کنم ببرم فک کنم😂😂

خودشو زده مریضی بابا😂😂خوشش اومده انگاری بخابه وبخوره کاراشو بقیه انجام بدن😂 بش میگم من اگه بودم ...

😂😂😂اخیی.چ دوست داشتنیه ولی😍

تورکم نه آذری! من نخواهم گذاشت حکومتی فاشیسم  هویت من را جعل کند!/من دیلیمدن دانیشدیم / اونو منه دان دئدین.  من ائلیم دن دانیشدیم / منه جواب قان دئدین. آرخاندا من دایاندیم / اوزگه لره جان دئدین.  سوردوم چارا دردیمه /درمان اوچون یان دئدین.    حاق سوز دئمک ایسته دیم/خوروز کیمی بان دئدین.   سئودیم آخیر یوردومو/ نیه منه پان دئدین?
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

923
949
891
947
726
950
931
948
24
917
224
939
823
844
745
909
83
263