1232
1247

سلام

بخدااعصابم بهم ریخته ازدست این مرد

فقط بگم هرکی شوهرش درکش میکنه حلوا حلواش کنه بذارتش روی سرش

خونه عمه شوهرمیم شاید۴۰نفراینجاهستن.زن ومردوبچه هرجداگانه کدوم دورهم کاری میکنن وحرف میزنن ومیخورن فقط

من بیچاره بابچه های کوچیک که بدقلق هم هستن حسابی بخاطردندون ،کلافه شدم اومدم توی اتاق شیردادن ایناهم نمیخوابن وگریه مبکنن..سرم ترکیده دیگه.خودمم کم خوابی دارم


میگمش بااشاره بریم فقط یه نگام میکنه وهیچی...به پسرم میگم بگوبه بابات بریم میگه محلم نمیذاره باباوجواب نمیده

فقط نشسته خوردن  وتخته بازی کردن وخندیدن

خستم کرده لعنتی

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤

الهی میفهمم چه حالی داری. خوب خودت پاشو توجمع از ش بخواه که بچه ها نا ارومن و بهتره بریم

من نمیگویم در این عالم گرم پو ،تابنده ، هستی بخش چون خورشید باش .تا توانی پاک ،روشن مثل باران مثل مثل مروارید باش 

خیلی از مردها اینطوری هستن گاهی اوقات شوهر خودمم اینطوریه واقعا آدم با بچه خیلی اذیت میشع

پسر داشتن حس شیرینیه ....دنیای معصوم وکودکانه اش به من که یک زن هستم حس آرامش عجیبی میده.... وقتی که از همه مرد های زندگیم نا امید میشم و به یه گوشه پناه میبرم، یه مرد کوچولو میاد پیشم که نه شوهرمه ، نه پدرمه، ونه برادرم . اون تنها عشق زندگی منه که بادستای کوچولوی مردونه اش موهام رو نوازش میکنه و برای اینکه غصه هام رو فراموش کنم، با صدای قشنگش توی گوشم میگه : مامان، امروز موهات چقدر قشنگ شده .......❤️ وتوی اون ثانیه هاست که من اوج میگیرم وبا عشق زندگیم از ته دل میخندم.... آره ..... عشق زندگی من اون چشمای قشنگ مردونه ست که با نگاهش فریاد میزنه :مامان عاشقتم........ومن با تمام پوست و گوشت و خونم عشقش رو احساس میکنم.....😍😍😍😍


با شرکت در قرعه کشی چیکادو برنده ساعت اوریجینال جاست کاوالی باشید

کلیک کنید

1156
الهی میفهمم چه حالی داری. خوب خودت پاشو توجمع از ش بخواه که بچه ها نا ارومن و بهتره بریم

والا میبینه ها میگم فلانی مابریم فقط نگام میکنه ویه سرتکون میده

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
يعني الان ساعت دو شب هنوز مهموني ايد؟

ایناعادتشونه تا۴ کم کم دورهم هستن ومیخورن

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
اي بابا پاشو لباساتو بپوش خودش ميفهمه 

والا مانتوموگرفتم دستم به پسرام میگم آماده بشین بریم دیگه

میگن بابامشغوله ونه حالا نریم 😥

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
1213
ای بهنام بانی نامررررررد

😁

نامرد رادرست گفتی بخدا

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤

حواسم به ساعت نبود الان که خیلی دیره برو با اخم بهش بگو بریم اگه گفت نه بگو ما رو برسون خودت برگرد اینجا؛ من همیشه وقتی عصبیم میکنه این و بهش میگم دیگه پا میشه میریم

پسر داشتن حس شیرینیه ....دنیای معصوم وکودکانه اش به من که یک زن هستم حس آرامش عجیبی میده.... وقتی که از همه مرد های زندگیم نا امید میشم و به یه گوشه پناه میبرم، یه مرد کوچولو میاد پیشم که نه شوهرمه ، نه پدرمه، ونه برادرم . اون تنها عشق زندگی منه که بادستای کوچولوی مردونه اش موهام رو نوازش میکنه و برای اینکه غصه هام رو فراموش کنم، با صدای قشنگش توی گوشم میگه : مامان، امروز موهات چقدر قشنگ شده .......❤️ وتوی اون ثانیه هاست که من اوج میگیرم وبا عشق زندگیم از ته دل میخندم.... آره ..... عشق زندگی من اون چشمای قشنگ مردونه ست که با نگاهش فریاد میزنه :مامان عاشقتم........ومن با تمام پوست و گوشت و خونم عشقش رو احساس میکنم.....😍😍😍😍
مستقیم جلو جمع بهش بگو خب

جلوجمع رک گفتم آقافلان مابریم بچه هاخسته شدن فقط سرش تکون داد

بقیه مرداهم چپ چپ نگام میکردن والا😑مبادا پایه بازی تخته شون بره

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
جلوجمع رک گفتم آقافلان مابریم بچه هاخسته شدن فقط سرش تکون داد بقیه مرداهم چپ چپ نگام میکردن والا😑م ...

وای خدا😣😣😣

كسايي كه خودكشي ميكنن فرشته هايي هستن كه فقط ميخوان به خونه برن 😇 فقط میخوام برم خونه🙏🙏
1167
حواسم به ساعت نبود الان که خیلی دیره برو با اخم بهش بگو بریم اگه گفت نه بگو ما رو برسون خودت برگرد ا ...

فک کنم همینوبایدبگم

ولی عمش خیلی رک وتکه اندازه..الانم چن باربهم گفت وااای ولش کن خب

بذارخوش باشه بچم

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
جلوجمع رک گفتم آقافلان مابریم بچه هاخسته شدن فقط سرش تکون داد بقیه مرداهم چپ چپ نگام میکردن والا😑م ...

مهشید برو تو یه اتاق برقا رو خاموش کن بچه ها رو بخوابون

وزن اولیه ۷۶ وزن الان ۶۷ وزن هدف ۶۰
پسر منم امشب خیلی اذیت کرد هر کاری کردم نخوابیدم حالا که مهمونی تموم شد خوابش برد😐

مهمونی بابچه کوچیک فقط عذابه

اونم دیگه دوتاباشن وبدقلق..یکمم تب دارن بنظرم بخاطردندون

من تکه ای از پازل خداوندم،میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،همیشه هست،رهایم نمی کند،عدم درقاموس پروردگارم واژه ای بی معناست...من قطعه ای اززندگانیم،تکه ای از پازل هستی،خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم..آفریده تا جان ببخشم،امید دهم،من تکه ای از پازل زندگی هستم،اگر خود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند.من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد.❤👨👦👶👼❤
1241
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1248
1159
1236
1224
1207
1229
1238
1218
1231
1212
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1180
224
29
1198
1216
داغ ترین های تاپیک های امروز