دیر به آدما اعتماد کن ولی زود از دستشویی بیا بیرون..
1396/06/23
|
19:45

قشنگه مبارکت باشه عزیزم. سر فرصت زنجیرشو عوض کن زود پاره میشه و خوبم جوش نمیخوره

فقط 13 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خوش هواییست فرحبخش خدایا بفرست...نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم "خدا جون ممنون که فرستادی😍👪
ارسال نظر شما