موضوع بحث

همه اونایی که کیست دارن بیان

188 بازدید | 18 پست

یه راه حل دائمی واسه از بین بردن پلی کیستیک و کیست معمولی

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
1396/06/22
|
20:04

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم


فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم

دوستان همین اولش همه چیو میگم

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم

من پلی کیستیک بودم قرص زد بارداری دکترا بهم میدادن میخوردم خوب میشدم ولی به محض قطع کردن دوباره کیستا برمیگشتن تا اینکه دکترمو عوض کردم و این پودرو برام نوشت که از عطاری تهیه کردم دوره درمانش ۶۰ روز بود ولی من ۳۰ روز بیشتر نخوردم وقتی رفتم همه کیست ها از بین رفته بود در مورد کیست معمولی یک یا دوهفته ای از بین میبره پلی کیستیک ۶۰ روز هر کی مرتب بخوره دیگه دچارش نمیشه حالا عطاری های شهرتون سر بزنین پیدا کردین حتما بخرین

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم

من تضمین میکنم این دارو رو فقط خوردین جواب گرفتین توروخدا برام دعا کنید ،،قیمتش بیست و پنج تومنه طرز استفاده شم همراه با دارو میدن بهتون

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
اونوقت پریود هات قبلا چجوری بود  الان چجوریه؟؟

عزیزم من چون الان داروهای باروری میخورم دائم قرص پرژسترون میخورم برا همین منظمه  ولی یک ماه که فقط همین و خوردم بدون قرصم پریودشدم ولی الان یکساله هیچ کیستکی نگرفتم با این همه داروهای تحریک تخمک گذاری ولی قبلا دائم پلی کیستیک بودم

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
خدا خیرت بده ممنون

قربونت عزیزم

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
خدا خیرت بده

فدات گلم

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم

فقط حتما حتما شصت روز بخورید ،مواظب باشید به جاش چیز دیگه بهتون ندن حتما مثل همین عکس باشه 

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
واسه فیبرومم دارن؟

نمیونم عزیزم بای بپرسی من فقط اینو میدونم که  دکترم نوشت 

فقط 31 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم هزاران مرتبه شکرت خداجونم ممنونم که حاجتمو دادی قربون عظمتت ،قربون بخششت ،خداجون من ازت خواستم و دریغ نکردی خداجون من گفتم نزار از محرم حسینت دست خالی بیام بیرون دستمو پر کردی خدایا من ازخودت خواستم از علی اصغر خواستم از امام حسین خواستم و اجابتم کردی خداجون حتی اگه تا آخر عمرم هرثانیه ش هم مشغول شکر گذاری باشم بخاطر این هدیه بزرگ و قشنگت بخاطر این معجزه بازم کمه ...خیلی دوستت دارم خداجون نینیمو صحیح و سالم بزار توبغلم
ارسال نظر شما