کوش آداسی چطوره؟کسی تجربه شو داره

دخترم،بیش از اینکه تو به وجودم نیاز داشته باشی من به تو نیاز دارم ،به بودنت،بوییدنت،لمس وجودت.عاشقتم...
1396/02/01
|
16:02
ارسال نظر شما