2652
2640

امروز رفته بودم برای ترمیم فیلر گونه و زیر چشم چونه یه کوچلو بوتاکس به پیشونیم و برای دیده نشدن لثه ام زدم شوهرم قیامت به پا کرد به نظرتون اثرش کی میره لبم بالای لبم رو نفهمید و ولی پیشونیم رو فهمید میگه نگات نمیکنم 😭😭😭

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
چرا نگاه نکنه

والا چون بهش نگفته بودم و اونجا یهو تو مطب تصمیم گرفتم بوتاکس کنم میگه قبلش باید میگفتی

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 

 

بچه ها باورتون نمیشهبرای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید 

2603
مگه چقد تغییر کردی که میگه نگات نمیکنم

هیچی چون نگفته بودم اونم فقط بوتاکس پیشونی رو نگفتم یعنی نشد که بگم فیلر رو میدونست خودش گفت فیلر بزن الان باهام لج کرده

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
مث شوهر منه اخلاقش پیرمون کردن

به قران ابم میخورم بهش میگم پررو شده خسته شدم اینقدر نشستم گریه کردم

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
یسوال زیر چشمو زدی میخندی یجوری نمیشه قیافه ت؟ 

نه عزیزم من زیر چشم رو بیست روز پیش فیلر زدم بخاطر گودی و سیاهی و چروک خیلی خوب شده

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
معذرت خواهی کن

اینقدر کردم تو سرش نمیره

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
2456
خب چرا قبلش به شوهرت نگفتی؟

تو اتاق بودم گوشیم دست دخترم بود اصلا فکر نمیکردم بدش بیاد گفتم خوشحال میشه

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
چند شد هزینه ش؟ 

کل ۱۲ تومن

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
من اینقد گریه کردم زیر چشم پوستش خشک شده مشکل ماهم اینجور چیزاس

پیرم کرده نمیدونم دردمو به کی بگم 

وزن اولیه ۸۷.     وزن فعلی ۷۵.     وزن هدف ۷۰.   خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه که هر چه داریم از رحمت  خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا برام دعا کن دوباره مامان بشم دلم میخواد دخترم یه برادر داشته باشه تنها نباشه خداروشکر میکنم یه دختر سالم و ناز دارم دلش داداش میخواد یعنی میشه بیام اینجا بگم بی بی چکم مثبت شده و خدا بهم یه پسر سالم داده لطفا قضاوت نکنید که آی تو چقدر دختر ستیز هستی بله اینجا به کسایی که دختر دارن و میخوان بعدی پسر بشه میگن دختر ستیز ولی من اونطوری نیستم عاشق دخترممم                                                                         از خرداد سال ۱۴۰۱ در حال اقدام هستم ولی خدا تا الان نداده 
2604
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2653
2608
2530
داغ ترین های تاپیک های امروز