2410
2640
عنوان

پس فقط منم که هزینه کنکور رو ندارم!

| مشاهده متن کامل بحث + 394 بازدید | 43 پست

https://t.me/kotob_konkor1402

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین

https://t.me/Book_Kunkor

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا مشکلت حل میشه 💕🌷

دوا لینک فرستادم

اونارو کپی کن تو پیام های ذخیره تل بفرس ابی میشه

دوتا کانال متفاوت هر کتاب درسی بخای هست 

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین
وای نه دختر جا نزن منم اصلا عمومی صفرم نخوندم خیلی راحت میشه جمع کرد حتی شده یازدهم و دوازدهم و بخو ...

اگه بخوام حذف کنم اون نتیجه‌ای که دلم میخواد و به دست نمیارم 

هرچقدرم بخونم اون رتبه رو نمیارم 

اگه عمومی نبود شانسی داشتم ولی حالا که عمومیا برگشته هیچ شانسی ندارم

اگه بخوام حذف کنم اون نتیجه‌ای که دلم میخواد و به دست نمیارم  هرچقدرم بخونم اون رتبه رو نمیارم ...

حالا تو شروع کن به خوندن امسال نشد سال دیگه ولی از الان بخون واسه سال دیگه برسونی حتی چندین دور مرورم‌ کنی

ممنون عزیزم واقعا لطف کردی همه پایه ها داره؟

خواهش میکنم چیزی نیس که

اره برا هر رشته و هر مقطع (از دبیرستان) هر موسسه که بخوای خیلی سبز نشر الگو ایکیو همش هست 

تو کانال سرچ کنی برات میاره

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین
به حلال و حرامش نیستم من نگاه میکنم پول کتاب تست ها اگه از خود موسسه بگیری من ۴ تا کتاب خداستم شد ۲ ...

pdf کتاب تست ها رو بدی واقعا چاپ میکنن برات؟من فک میکردم چون قانونی چاپ نکنن شاید

   بگ.ایی منو برگزید از میان این همه خوبان  
pdf کتاب تست ها رو بدی واقعا چاپ میکنن برات؟من فک میکردم چون قانونی چاپ نکنن شاید

ن میکنن 

اول حتما قیمتش رد قبل چاپ بپرس بیرون خیلی میشه

چاپخانه ما پیدا کردیم قیمتش خیلی خوبه

اره قانونی نیس اما خوب چاره هم نیس..

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین
به نظرت بد نمیشه واسم؟ میترسم بهشون بگیره نتونم به آرزوم برسم خودمم تو همین فکر بودم نگاه کنم بعد پ ...

من خودم چند تا از کتابا رو نخریدم و پی دی افشو دانلود کردم رتبه ای که میخواستم هم اوردم به نیت اون کتابایی که نخریدم کتاب های خودم رو اهدا کردم

عاشق امضاتم شدم😁

اوو مرسی منم عاشق توعم که باعث شدی الان بخندم🫂

(دورنگم)تو مغزم خیلی صدا هس خیلی، تو سرم جنگله                 صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظرم نباشه، برگردم دل کسی تنگ نشه واسم،☻️۰ میخوام تنها باشم                                          در من تيمارستانی قصد شورش داره....یخیال پرداز روان           گیاه‌خوار💚 intjفمینیست💜  عاشق علم ونجوم👩🏻‍🚀فیلم باز فیلم خواستی بگو بگم🧸 کیدراما عشقمه :)    من درون دنیای که تو مغزمه زندگی میکنم من صدا های تو مغزم میشنوم که واقعیت نداره من با افرادی که تو ذهنمه خوشحالم من با اشخاص غیر واقعی زندگی میکنم هرگز فراموش نکن.. چه کسی در شرایط سخت بهت کمک کرده.چه کسی درشرایط سخت ترکت کرده.چه کسی درشرایط سخت قرارت داده👊🏻    روزی به مشکلاتی که اکنون رنجم میدهد خواهم خندید...و از پنجره بیمارستان.  به بیرون خیره خواهم شد:)                  متفاوت باش... مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین
2456
ن میکنن  اول حتما قیمتش رد قبل چاپ بپرس بیرون خیلی میشه چاپخانه ما پیدا کردیم قیمتش خیلی خوبه ...

نه خودم میشناسم کسی رو تعداد صحفات رو هم در اوردم حساب کردم برام خیلی ارزون در میاد 

در حالت عادی پول چاپ کتاب از پول خرید خود کتاب بیشتر میشه

   بگ.ایی منو برگزید از میان این همه خوبان  
چرا لعنت اون بچه های که وضعشون خوبه خیلی راحت هم تلاش میکنن‌ فقط تنها دغدغشون اینه که رتبه و ترازشو ...

ببین من وضع مالی خوبی داشتم رتبمم خوب شد اما یه چیزی بهت بگم من خودم اصلا خرج کنکور نکردم درحد چندتا کتاب کار چون معتقدم باید آدم خودش درس بخونه ولی یه  هم کلاسی داشتم تحت پوشش کمیته امداد بود هیچ خرجی نکرد هیچی کتاب هی تستم از کتابخونه می گرقت رتبش از من خیلی بهتر شد شیمی شریف قبول شد  

لطفا برای حاجت خودم و خودت یه صلوات بفرست مرسی نازنین
ببین من وضع مالی خوبی داشتم رتبمم خوب شد اما یه چیزی بهت بگم من خودم اصلا خرج کنکور نکردم درحد چندتا ...

ببین بعضیا هم شانس دارن اینجور آدما از صد نفر فقط ده نفر اینجورین همه پایه پرسیشون مثل هم نیست 

ببین بعضیا هم شانس دارن اینجور آدما از صد نفر فقط ده نفر اینجورین همه پایه پرسیشون مثل هم نیست 

نه عزیزم کنکور به خوندن و فهمیدنه خودتو درگیر حاشیه ها نکن من تجربه کردم که بهت میگم 

لطفا برای حاجت خودم و خودت یه صلوات بفرست مرسی نازنین
2664
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2665
2608
2530
2658
2667
پربازدیدترین تاپیک های امروز