2410
2563
عنوان

کیا کودک درونشون زیادی فعاله😶🙄

126 بازدید | 21 پست

من خیلی فعاله مثلا از کنار تاب و سرسره رد میشم حتما باید سوارشون بشم وگرنه میمیرم😐


پفک میخورم انگشتامو تهش لیس میزنم😐


تو جمع خونوادگیمون همیشه ی توپ دستم میگیرم پیشنهاد بازی میدم 😐


میرم با بچه های ۸ ۹ ساله فوتبال بازی میکنم 


هنوزم دوس دارم عروسک بخرم برا خودم 😐


26 سالمه ولی هنوز شبا با عروسک می خوابم 😐


از کنار اسباب بازی فروشی که رد می شم اگه چشمم چیزی رو بگیره واسه خودم می خرم😐


شماهم همینطورید یا فقط من مشکل دارم 😂🚬

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
😳😳

فعاله چی کارش کنم😂💔

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨


بچه ها امروز بالاخره وسایل مونده جهیزیه امو خریدم!

کلش شد ۲ تومن منتها من ۲۵۰ دادم.. ۱ میلیون تخفیف داشت، بقیشو هم با اسنپ پی قسطی دادم.. بدون سود و چک و سفته!

حیف دیر اشنا شدم باش وگرنه کل وسایل مو قسطی میخریدم

لینکش رو میذارم به دردتون میخوره حتما


من همه اینا ب اضافه اینکه دعوامم میشه با بچه ها ت بازی از حقمم کوتاه نمیام    

خوبه که تنها نیستم 😂🤝

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
2564

من فعاله ولی عروسک مروسک نه.بیشتر شیطنت میکنم با بچه ها بازی میکنم.تو خونه موزیک میزارم مثل دیونه ها می‌رقصم یا آهنگ میزارم با صدای بلند باهاش میخونم بلندهاااا...یا میرم همسرمو میترسونم و و و کلا خیلی فعاله کودک درونم عاقلم نمیشه

من فعاله ولی عروسک مروسک نه.بیشتر شیطنت میکنم با بچه ها بازی میکنم.تو خونه موزیک میزارم مثل دیونه ها ...

من همش با بچه های همسایه ها تو کوچه فوتبال بازی می کنم این اخیرا دیگه خودشون میان دنبالم میگن خاله نمیای بازی؟ 😂

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
2456

من

چیپس پفک برا خودم قایم میکنم.

عاشق لوازم التحریرم. می ایستم پشت ویترینش نگاه میکنم، بعد مثلا عاشق یه جامدادی میشم برا خودم میخرم.

دستبند بدل با رنگ مانتوم ست میکنم.

لباس پوشیدنم مث دخترهای ۲۵ ساله است. 

۴۱ سالمه😐

چه عالی 😁👍 اینطوری دیرتر پیرمیشی

امیدوارم 

از پیری خیلی می ترسم🙄

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨

لواشک میخرم از شوهرم و دخترم قایم میکنم ،شبا میخورم 👀 


اگر وسط بحث کم اوردی و از شدت فشار رفتی تاپیکای اون کاربر و خوندی تا شاید حرفی واسه تخریب پیدا کنی ،تو یه بیشعوری . ما اگه اینجا از بیان مشکلاتمون خجالت می‌کشیدیم، نه عضو میشیدیم نه تاپیک می‌زدیم 
من چیپس پفک برا خودم قایم میکنم. عاشق لوازم التحریرم. می ایستم پشت ویترینش نگاه میکنم، بعد مثلا عا ...

مثل خودمین پس😍

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
لواشک میخرم از شوهرم و دخترم قایم میکنم ،شبا میخورم 👀 

تک خوری عالیه😂

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
2568
من همش با بچه های همسایه ها تو کوچه فوتبال بازی می کنم این اخیرا دیگه خودشون میان دنبالم میگن خاله ن ...

باورت میشه من میرم خونه کسی بچه ها زوری منو میبرن تو اتاق تا مهمونی تموم شه...فقط با اونا بازی میکنم البت خودمم بیشتر لذت میبرم تا تو اون یکی جمع...نمی‌دونم واقعا مشکلی دارم یا عادیه ..شیطنتم که تا دلت بخواد.نصف شبا الکی آب می‌ریزم رو صورتم بعد جیغ میزنم که یعنی خواب بد دیدم و همسرم با ترس میپره یا می‌ره حمام یهو درو باز میکنم فرارررررر آرامش نداره از دست من  

من مثل تو نیستم ولی خب افکار بچگونه زیاد دارم ۲۰ سالمه اما هنوزم تو رویاهام از اون همکلاسیم که تو ۱۴ سالگی اذیتم کرد انتقام میگیرم 

لطفا امضام رو بخونید !!!!!!!!!!خب هر کاربری اخلاق خاص خودش رو داره به شخصه آدمی هستم که اصلا خوشم نمیاد وقتی بحث جدیه اون وسط چن تا کاربر بیان مسخره بازی دربیارن و به طنز ببندن همه چیز رو!فک کنم خودتون قبول داشته باشید تو هرموقعیتی نباید هر رفتاری کرد!اگه میدونید که اوکی اگه نمیدونید دیر نیست برا دونستنش🙂!من اینجا بیشتر برای راهنمایی شدن میام!دوست دارم کاربر ها تو تاپیک هام نظرات ارزشمندی بدن که بعد ها برای بقیه هم مفید باشه(نه این که حرف های بی اساس و نسنجیده و صرفا برا تفریح و شوخی بزنن)....لطفا تو تاپیکم سوالات سطحی و پیش پا افتاده نپرسید
من مثل تو نیستم ولی خب افکار بچگونه زیاد دارم ۲۰ سالمه اما هنوزم تو رویاهام از اون همکلاسیم که تو ۱۴ ...

اه چقدر بدم میاد از بچه های زورگو😑

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
اه چقدر بدم میاد از بچه های زورگو😑

خی بده فک کن چیپس میخریدم قایمکی میخوردم اونموقع چیپس ۲۵۰۰ بود 🥺😖

لطفا امضام رو بخونید !!!!!!!!!!خب هر کاربری اخلاق خاص خودش رو داره به شخصه آدمی هستم که اصلا خوشم نمیاد وقتی بحث جدیه اون وسط چن تا کاربر بیان مسخره بازی دربیارن و به طنز ببندن همه چیز رو!فک کنم خودتون قبول داشته باشید تو هرموقعیتی نباید هر رفتاری کرد!اگه میدونید که اوکی اگه نمیدونید دیر نیست برا دونستنش🙂!من اینجا بیشتر برای راهنمایی شدن میام!دوست دارم کاربر ها تو تاپیک هام نظرات ارزشمندی بدن که بعد ها برای بقیه هم مفید باشه(نه این که حرف های بی اساس و نسنجیده و صرفا برا تفریح و شوخی بزنن)....لطفا تو تاپیکم سوالات سطحی و پیش پا افتاده نپرسید
خی بده فک کن چیپس میخریدم قایمکی میخوردم اونموقع چیپس ۲۵۰۰ بود 🥺😖


خودش اینقدر بی عرضه بود  که هر روز مامانشو می اورد مدرسه هیچ وقت حرفایی که مادرش بهم زد و یادم نمیره بدجوری دلم و شکوند😑

 یخ زیر لب گفت :(چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی ؟چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی!) روزها یخ به آفتاب نگاه می کرد. خورشید و درخت می دیدند که هر روز کوچک و کوچک تر می شود. یخ لذت می برد ،ولی خورشید نگران بود. یک روز که خورشید از خواب بیدار شد تکه ی یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ ،جوی کوچکی جاری شده بود. جوی کوچک مدتی که رفت، توی زمین ناپدید شد. چند روز بعد، از همان جا، یک گل زیبا به رنگ زرد، به شکل خورشید رویید.هر جایی که آفتاب می رفت، گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.گل آفتاب گردان هنوز خورشید را دوست دارد، او هنوز عاشق خورشید است. ❤️✨
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2545
2574
2530
2052
2449