2410
2493
عنوان

جاست آرمی😒💜

106189 بازدید | 29220 پست

دورهمی آرمی🤟🏻

کیپاپر و کیدارمرم میقبولیم🤤👌🏻

آرمی نیستی نیا میای هیت نده هیت میدی جواب دادیم مسخره نشو نی نی یارو تگ کن تگ کردی گزارش نزن گزارش زدی خدا ازت نگذره ب حق بنگتن


آرمی: اسم طرفدارای بی تی اس 

بی تی اس: ی گروه 7 نفره خواننده کره ای 


جنبه داشته باشید. 

ماچ ب کله کچلتون🤌🏻


@park_luna    

@کیوت_بیگانه    

@کارشناس_بنگتن_شناسی‍ 

@ریحون_هسدم_ریکوک    

@deniz_army    

.. 

سلوم ارمی جونا💜💜✌🏻

🤝🏻We should all be feministsفمینیست و مدافع حقوق زنان هسدم🌈🌱 از همه ادم های زن ستیز متنفرم اگه تویی که داری امضامو میخونی و زن ستیزی از تو هم متنفرم من یه فمینیستم و اگه ببینم تاپیکی یا کاربری ک ب زن توهین میکنه اون رو جنس دوم میدونه و.. سکوت نمیکنم ، بحث میکنم و گزارش میزنم چون اجازه نمیدم این افکار پوسیده ترویج پیدا کنه کاربری ک تو ناشناسم و همه جا ک منو میبینی توهین میکنی ب خاطر اینکه فمینیستم باید بگم عقاید من سرجاشه انقد ب خودت فشار نیار😂😘 زن ناموس نیس! یکی از احمقانه ترین روش های حمایت از یک زن اینه ک بگیم مگه خودت ناموس نداری؟ پس همونطور ک دوس نداری کسی مزاحم ناموست بشه تو هم مزاحم ناموس دیگران نشو انگار مردا باهم توافق میکنن ب مایملک همدیگه کاری نداشته باشن! زن یک انسانه مثل مرد زن ممکنه عشق کسی باشه ولی ناموس کسی نیس! اگر قرار باشه ناموسی وجود داشته باشه هرکی فقط و فقط ناموس خودشه بله مرد ها باید ب حریم زنان احترام بزارن ب خاطر اینکه زن ها خودشون مستقل از هر مرد دیگه ای انسانن و هیچکس حق نداره ب حریم انسان دیگه ای تعرض کنه عزیزم اگه از امضام خوشت نمیاد مجبور نیسدی بخونی انگار تمام مشکلات حل شده امضای من مونده😑 تو بحثم از من فشار میخورین سنمو وسط نیارین با تچکر😘

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.

صلام ارامی های خوجل💜

 اگه پدر مادرت و عزیزان دیگه تو دوس داری برای نیتم ی‌صلوات بفرست ممنون فرستادی بهم بگو💜ارامی...Arami💜 مشاور پوست و مو گروهمون مشاور رایگان عضو شو https://rubika.ir/joing/DHGEHIHE0COVGPDZBMDIPRRJWTMVOOMA
2456

@تاول      

@arezoo536    


 اگه پدر مادرت و عزیزان دیگه تو دوس داری برای نیتم ی‌صلوات بفرست ممنون فرستادی بهم بگو💜ارامی...Arami💜 مشاور پوست و مو گروهمون مشاور رایگان عضو شو https://rubika.ir/joing/DHGEHIHE0COVGPDZBMDIPRRJWTMVOOMA
خوش اومدی  ارمی هرچی در توانته تگ کن😐😂

@حلناااااا    

@marneyyyyyy    

@تاول    

@rose_ct    

@ته_تقاری_خدا

🤝🏻We should all be feministsفمینیست و مدافع حقوق زنان هسدم🌈🌱 از همه ادم های زن ستیز متنفرم اگه تویی که داری امضامو میخونی و زن ستیزی از تو هم متنفرم من یه فمینیستم و اگه ببینم تاپیکی یا کاربری ک ب زن توهین میکنه اون رو جنس دوم میدونه و.. سکوت نمیکنم ، بحث میکنم و گزارش میزنم چون اجازه نمیدم این افکار پوسیده ترویج پیدا کنه کاربری ک تو ناشناسم و همه جا ک منو میبینی توهین میکنی ب خاطر اینکه فمینیستم باید بگم عقاید من سرجاشه انقد ب خودت فشار نیار😂😘 زن ناموس نیس! یکی از احمقانه ترین روش های حمایت از یک زن اینه ک بگیم مگه خودت ناموس نداری؟ پس همونطور ک دوس نداری کسی مزاحم ناموست بشه تو هم مزاحم ناموس دیگران نشو انگار مردا باهم توافق میکنن ب مایملک همدیگه کاری نداشته باشن! زن یک انسانه مثل مرد زن ممکنه عشق کسی باشه ولی ناموس کسی نیس! اگر قرار باشه ناموسی وجود داشته باشه هرکی فقط و فقط ناموس خودشه بله مرد ها باید ب حریم زنان احترام بزارن ب خاطر اینکه زن ها خودشون مستقل از هر مرد دیگه ای انسانن و هیچکس حق نداره ب حریم انسان دیگه ای تعرض کنه عزیزم اگه از امضام خوشت نمیاد مجبور نیسدی بخونی انگار تمام مشکلات حل شده امضای من مونده😑 تو بحثم از من فشار میخورین سنمو وسط نیارین با تچکر😘

@army_kdramer    

🤝🏻We should all be feministsفمینیست و مدافع حقوق زنان هسدم🌈🌱 از همه ادم های زن ستیز متنفرم اگه تویی که داری امضامو میخونی و زن ستیزی از تو هم متنفرم من یه فمینیستم و اگه ببینم تاپیکی یا کاربری ک ب زن توهین میکنه اون رو جنس دوم میدونه و.. سکوت نمیکنم ، بحث میکنم و گزارش میزنم چون اجازه نمیدم این افکار پوسیده ترویج پیدا کنه کاربری ک تو ناشناسم و همه جا ک منو میبینی توهین میکنی ب خاطر اینکه فمینیستم باید بگم عقاید من سرجاشه انقد ب خودت فشار نیار😂😘 زن ناموس نیس! یکی از احمقانه ترین روش های حمایت از یک زن اینه ک بگیم مگه خودت ناموس نداری؟ پس همونطور ک دوس نداری کسی مزاحم ناموست بشه تو هم مزاحم ناموس دیگران نشو انگار مردا باهم توافق میکنن ب مایملک همدیگه کاری نداشته باشن! زن یک انسانه مثل مرد زن ممکنه عشق کسی باشه ولی ناموس کسی نیس! اگر قرار باشه ناموسی وجود داشته باشه هرکی فقط و فقط ناموس خودشه بله مرد ها باید ب حریم زنان احترام بزارن ب خاطر اینکه زن ها خودشون مستقل از هر مرد دیگه ای انسانن و هیچکس حق نداره ب حریم انسان دیگه ای تعرض کنه عزیزم اگه از امضام خوشت نمیاد مجبور نیسدی بخونی انگار تمام مشکلات حل شده امضای من مونده😑 تو بحثم از من فشار میخورین سنمو وسط نیارین با تچکر😘

@دختر_گوگولی    

🤝🏻We should all be feministsفمینیست و مدافع حقوق زنان هسدم🌈🌱 از همه ادم های زن ستیز متنفرم اگه تویی که داری امضامو میخونی و زن ستیزی از تو هم متنفرم من یه فمینیستم و اگه ببینم تاپیکی یا کاربری ک ب زن توهین میکنه اون رو جنس دوم میدونه و.. سکوت نمیکنم ، بحث میکنم و گزارش میزنم چون اجازه نمیدم این افکار پوسیده ترویج پیدا کنه کاربری ک تو ناشناسم و همه جا ک منو میبینی توهین میکنی ب خاطر اینکه فمینیستم باید بگم عقاید من سرجاشه انقد ب خودت فشار نیار😂😘 زن ناموس نیس! یکی از احمقانه ترین روش های حمایت از یک زن اینه ک بگیم مگه خودت ناموس نداری؟ پس همونطور ک دوس نداری کسی مزاحم ناموست بشه تو هم مزاحم ناموس دیگران نشو انگار مردا باهم توافق میکنن ب مایملک همدیگه کاری نداشته باشن! زن یک انسانه مثل مرد زن ممکنه عشق کسی باشه ولی ناموس کسی نیس! اگر قرار باشه ناموسی وجود داشته باشه هرکی فقط و فقط ناموس خودشه بله مرد ها باید ب حریم زنان احترام بزارن ب خاطر اینکه زن ها خودشون مستقل از هر مرد دیگه ای انسانن و هیچکس حق نداره ب حریم انسان دیگه ای تعرض کنه عزیزم اگه از امضام خوشت نمیاد مجبور نیسدی بخونی انگار تمام مشکلات حل شده امضای من مونده😑 تو بحثم از من فشار میخورین سنمو وسط نیارین با تچکر😘
2496

@sayesteh    

🤝🏻We should all be feministsفمینیست و مدافع حقوق زنان هسدم🌈🌱 از همه ادم های زن ستیز متنفرم اگه تویی که داری امضامو میخونی و زن ستیزی از تو هم متنفرم من یه فمینیستم و اگه ببینم تاپیکی یا کاربری ک ب زن توهین میکنه اون رو جنس دوم میدونه و.. سکوت نمیکنم ، بحث میکنم و گزارش میزنم چون اجازه نمیدم این افکار پوسیده ترویج پیدا کنه کاربری ک تو ناشناسم و همه جا ک منو میبینی توهین میکنی ب خاطر اینکه فمینیستم باید بگم عقاید من سرجاشه انقد ب خودت فشار نیار😂😘 زن ناموس نیس! یکی از احمقانه ترین روش های حمایت از یک زن اینه ک بگیم مگه خودت ناموس نداری؟ پس همونطور ک دوس نداری کسی مزاحم ناموست بشه تو هم مزاحم ناموس دیگران نشو انگار مردا باهم توافق میکنن ب مایملک همدیگه کاری نداشته باشن! زن یک انسانه مثل مرد زن ممکنه عشق کسی باشه ولی ناموس کسی نیس! اگر قرار باشه ناموسی وجود داشته باشه هرکی فقط و فقط ناموس خودشه بله مرد ها باید ب حریم زنان احترام بزارن ب خاطر اینکه زن ها خودشون مستقل از هر مرد دیگه ای انسانن و هیچکس حق نداره ب حریم انسان دیگه ای تعرض کنه عزیزم اگه از امضام خوشت نمیاد مجبور نیسدی بخونی انگار تمام مشکلات حل شده امضای من مونده😑 تو بحثم از من فشار میخورین سنمو وسط نیارین با تچکر😘
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2461
2476
2052
2497
2449
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108