در این ویدئو که از سری سمینار های رایگان کلینیک مشاوره نی نی سایت انتخاب شده است، خانم زهرا علوی کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در رابطه با مصرف مکمل و خوراکی ها در قائدگیصحبت می کند.

  حتما ببینید   محاسبه قائدگی و ورزش در این دوران