در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره ، دکترای علوم اعصاب شناختی نکاتی را  در مورد بارداری دوم برای مادرانی که فرزندانشان دارای اختلال بوده است،بیان میکنند.