در این پادکست آقای دکتر محسن برزگر خلیلی، دکتری کارآفرینی و مربی خلاقیت در مورد پرورش خلاقیت و ویژگی های کودک خلاق توضیحاتی ارائه داده اند.