در این پادکست آقای دکتر رحیم کسایی، دکتری حرفه ای مشاوره در مورد تعریف اضطراب و تقسیم بندی های آن توضیحاتی ارائه داده اند.