در این پادکست آقای دکتر امیر بهتاش امیری، متخصص کودکان، در مورد ختنه توضیحاتی ارائه داده اند.