سمینار رایگان "مدیریت خشم و ارتباط موثر" از سری سمینار های "چهارشنبه های نی نی سایتی" با حضور شرکت کنندگان و کارشناسان کلینیک مشاوره نی نی سایت برگزار شد.

به احتمال قوی ازدواج و رابطه زناشویی نزدیک ترین نوع ارتباط به شمار می‌رود و در حالت ایده آل رابطه‌ای است که بر پایه اطمینان، ارتباط متقابل، علایق یکسان و مکمل، ارزش‌های مشابه و عشقی جاودان شکل می‌گیرد. با این حال بسیاری از ازدواج‌ها تا حد زیادی از این حالت ایده آل و دلخواه فاصله دارند و زندگی نوپا و سعادتمند تعداد زیادی از زوج ها پس از چندی به خشم و خشونت می‌گراید.
البته منظور ما از ازدواج های پر از خشم، زندگی‌هایی نیست که در آن زوج‌ها گاهی از دست هم عصبانی می‌شوند، چون مگر زوج‌هایی هم پیدا می‌شوند که هیچ وقت از هم عصبانی نشوند؟ بلکه منظور ما ازدواج‌هایی است که خشم در آنها تعریف کننده و توصیف گر فضای احساسی و عاطفی ارتباط زوجین با یکدیگر است.

در این سمینار به چه موضوعاتی پرداخته شد:

1- آشنایی با باورهای غیر منطقی در روابط صمیمی
2- روابط عاشقانه و محبت آمیز ولی خشمگینانه
3- ازدواج های پرخشم
4- نحوه برخورد با عشق و یارزندگی تان اگر فردی خشمگین است

سخنرانان:
علیرضا صدیق منش؛ روانشناس و مشاور
مرضیه سلیمانی؛ کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی


وعده دیدار بعدی ما: سمینار "بهداشت و سلامت جنسی2"
تاریخ : 27 تیر ساعت 11 الی 12:30
آدرس: شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا فرهنگ سرای ابن سینا