1332
پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : خیر نمی توانید به فاصله نزدیک مجدد پانکچر شوید به ...
پاسخ : سلام بعد از یکسال عدم باروری مراجعه به پزشک جهت بر...
پاسخ : بایک سونونمیتوان نظرداد. نظم عادت ماهانه وهورمونها...
پاسخ : سلام اين تست زمان دقيق انكوباسيون اسپرم جهت انجام ...
پاسخ : سلام این قرص رو باید از روز ۱۴سیکل یعنی بعد از تما...