1332
پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : سلام احتمال اينكه اين بارداري هم پوچ باشه هست ولي ...
پاسخ : احتمال بارداري وجود دارد ودرصورت بارداري احتمال ها...
پاسخ : مسآله خاصی نیست استراحت کنید
پاسخ : سلام صبر کنید تا درصورتیکه پریود عقب افتاد تست بار...
پاسخ : ابتدالازم است تمام بررسیهادیده شودتاعلت نازایی مشخ...