2236
اگر گلوکوفاز لازم باشد تا ماه ها ادامه می دهیم . اگر بس از یک سال نداشتن بیشگیری از بارداری حاملگی اتفاق نیفتد لفظ تازایی به کار می رود و شما نیاز به عکس رنگی رحم و تجویز داروهای ...
بله . با مصرف دارو امکان بارداری بسیار زیاد است .
6 ماه جلوگیری نداشته باشید و اگر باردار نشدید جهت بررسی علت مراجعه کنید .
سلام خیر ربطی ندارد باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید تا پروسه درمانی خود را ادامه دهید تا نتیجه بگیرید موفق باشید
در درصد کمی از خانم ها لکه بینی در زمان تخمک گذاری رخ می دهد . اگر تخمک گذاری خودبخود داشته باشید یعنی تنبلی ندارید . چون لکه بینی اواسط سیکل نادر است باید اول سایر علل لکه بینی ب...