سلام اگر بیشتر از ۶ ماه است که از زمان اقدام به بارداری شما گذشته است بهتر است پزشک مراجعه نمایید تا برای شما داروهای کمک باروری تجویز شود موفق باشید
نگران نباشید برای بارداری اقدام کنید درمان دارویی دارد موفق باشید
متفرمین را مجددا شروع کنید . درمان های تنبلی تخمدان را باید تا سالها ادامه داد. جهت تجویز سایر داروهای لازم مراجعه کنید .
سلام بله می تواند از عوارض داروی مصرفی باشد موفق باشید
اگر گلوکوفاز لازم باشد تا ماه ها ادامه می دهیم . اگر بس از یک سال نداشتن بیشگیری از بارداری حاملگی اتفاق نیفتد لفظ تازایی به کار می رود و شما نیاز به عکس رنگی رحم و تجویز داروهای ...
بله . با مصرف دارو امکان بارداری بسیار زیاد است .
6 ماه جلوگیری نداشته باشید و اگر باردار نشدید جهت بررسی علت مراجعه کنید .