۵ روز صبر کنید بعد آزمایش بدهید. علایم احتمالی بارداری دلیل قطعا باردار بودن فرد نیستند .
سلام اگر جواب تست بارداري شما منفي است ، جهت بررسي علت تاخير پريود بايد مراجعه داشته باشيد. در مورد بارداري ، يكسال زمان نياز است تا در صورت اقدام و عدم نتيجه زوجين بررسي را شروع ن...
سلام بعد ازتولد همكاران ارتوپد با استفاده ازآتل مشكل را اگر سريع انجام شود رفع ميكنند