1075
سلام اگر بعد از ۲۱ روز هنوز ناف کامل نیفتاده لطفا جهت معاینه به متخصص اطفال مراجعه نمایید.
با سلام و عرض ادبنیاز به انجام کاری نیست، به مرور جدا می شود و می افتد. گاهی تا 40 روزگی طول می کشد.