1451
با سلام. باید آزمایششون دیده شود و معاینه شوند.
با سلام.با توجه به جواب آزمایشات، به نظر در اولین اقدام درمان دارویی توصیه میشود و تکرار آزمایش سه ماه بعد صورت گیرد.
با سلام. حرکت و شکل اسپرمها به نسبت مختل است. لازم است جهت معاینه و ارزیابی دقیق با مدارکتون مراجعه کنید با کلینیک.
سلام. اندکسهای آزمایش مطلوب است. نگران نباشید.
سلام. طبق گزارش آزمایش، تعداد و عملکرد اسپرمها مطلوب است و احتمالا اقدامی لازم ندارد. لازم است برای اظهار نظر قطعی، بیضه ها معاینه شوند و اخذ دقیق شرح حال صورت گیرد.
سلام اگر تخمک گذاری رخ ندهد بی نظمی در سیکل اتفاق میفتد. تا چند ماه دیگر اقدام کنید اگر نتیجه نگرفتید نیازمند مداخلات درمانی هستید بهتر است به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنید. شب ...
1397/10/15
با سلاممواردی که فرمودید، دلیلی بر ضعیف نشان دادن آزمایش نمیباشد.با آزمایش شان جهت ویزیت و معاینه بیضه ها مراجعه کنند.