سلام دوست عزیز احتمال بارداری به این شکل که شما توضیح داده اید خیلی ضعیف می باشد موفق باشید
6 ساعت پیش
سلام دوست عزیز با توجه به شرح حال شما بهتر است تا یک هفته دیگر صبر کنید اگر پریود نشدید آن وقت مجدد تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید.
سلام دوست عزیز با توجه به شرح حال شما ومنفی بودن جواب آزمایش خون شما احتمال بارداری وجود ندارد موفق باشید.
سلام دوست عزیز نگران نباشید به علت تغییرات هورمونی علائم پیش از قاعدگی با علائم بارداری شبیه به هم هستند بنابراین نمی توان از روی علائم تشخیص بارداری را داد باید صبر کنید تا زمان م...
سلام دوست عزیز به علت تغییرات هورمونی علائم پیش از قاعدگی با علائم بارداری شبیه به هم هستند بنابراین از روی علائم نمی توان تشخیص بارداری را داد باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا ...
سلام دوست عزیز تا ده روز دیگر برای پریود شدن زمان دارید اما با توجه به اینکه این ماه اقدام به بارداری داشته اید اگر تا ۳ روز دیگر پریود نشدید می توانید از تست بارداری استفاده کنید ...
سلامدوست عزیز این دردها در زمان تخمک گذاری طبیعی است احتمال آن ضعیف است ۵ درصد احتمال دوقلو زایی وجود دارد باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا برسد اگر تاخیر در پریودی خود داشتید آ...
سلام دوست عزیز نگران نباشید تا ۱۴ روز بعد از تزریق آمپول پروژسترون زمان دارید تا پریود شوید موفق باشید.
سلام عزیزمبی بی چک احتمال خطا دارداما اگر خونریزیتان در حد پریود بوده باشد احتمال بارداری در ماه قبل منتفی است.اما برای این تاخیر پریود اکنونتان بهتر است آزمایش خون بارداری انجام د...
4 روز پیش
سلام دوست عزیز علائم پیش از قاعدگی به علت تغییرات هورمونی با علائم بارداری شبیه به هم هستند بنابراین نمی توان از روی علائم تشخیص بارداری را داد باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا...