2236
سلام بعد از پاکی یکشب در میان اقدام کنید. البته مصرف این قرص نیازمند بررسی قبل و وسط سیکل میباشد تا در صورت لزوم بتوان مداخله کرده و شانس باروری را افزایش داد. با پزشکتان مشورت کنی...
1397/04/16