1451
سلام خانم عزیز متاسفم که تجربه ی شما از ازدواج تا الان این گونه پیش رفته. تا جایی که موضوع به همسرتان مربوط نباشد، جایی برای اعتراض شما نمی ماند ، مثلا اگر در مهمانی دیگران حجاب ند...