1145
اگرلوله ها باز هستند پس چطور تخلیه صورت نگرفته؟!گزارش و تصویر عکس باید دیده شود.درکل اگر هر دو لوله بسته است ،بسته به سن شما و مدت نازایی و وضعیت تخمکگذاری و اسپرم،ممکن است اقدام ب...
سلام دوست عزیز با توجه به شرح حال شما باید برای معاینه به پزشک مراجعه نمایید تا علت مشکل شما بررسی شود موفق باشید.
سلام خونریزی تا حدود ۴۰ روز طبیعی است و علایم بعدی هم ممکن است به طبع آن رخ دهد. فشارتان را کنترل کنید. از نظر تغذیه بیشتر به خودتان برسید و اگر یکی دو روز آینده مشکل رفع نشد حتما ...