1209
سلام عزیزم بله خشک نکردن باعث میشود لباس زیر خیس شود و محلی جهت تجمع باکتری و میکروب ها باشد. ارتباطی به کیست ندارد.بعد از دستشویی حتما با دستمال مخصوص توالت ناحیه را خشک کنید اما ...
1397/07/13