1870
درود ممکنه وزن زیادش دلیل خرخرهای شبانه باشد. هر عاملی که به مجاری هوایی فوقانی فشار وارد کند می‌تواند چنین علائم رو ایجاد کند. بچه ها معمولا با شروع غذای کمکی وزنشان پایین تر می...
1397/09/21