1075
با سلام خود سفر خير ولي مشكلاتي كه در حين سفر پيش مي ايد نا معلوم بوده و بهتر است فقط در صورت ضرورت مسافرت داشته باشيد
سلامدر یک ماه دوم اگر خودتان مشکل خاصی ندارید، درد، لکه بینی و یا آبریزش ندارید منعی ندارد البته بهتر است موارد ایمنی را رعایت کنید و هر چهل دقیقه یک ربع پیاده روی کنید. روز خوش
سلاماگر درد، لکه بینی، ...ندارید سفر منعی ندارد. بسته به جایی که سفر میکنید میتوانید نوع وسیله نقلیه را انتخاب کنید ولی بازهم برای بررسی بیشتر با پزشکتان مشورت کنید. شب خوش
سلام دوست عزیز اگر مشکل خاصی مانند لکه بینی و یا خون ریزی ندارید ودر کل تهدید به سقط نیستید می توانید به سفر بروید مانعی ندارد موفق باشید.
سلام از روی شواهد در مورد بارداری نظر نمیدهند اگر تاخیر دارید آزمایش دهید .در صورتی که درد، لکه بینی.....ندارید و مسائل ایمنی را رعایت میکنید سفر منعی ندارد.روز خوش
سلام دوست عزیز اگر مشکل خاصی ندارید می توانید سفر بروید فقط باید ساعات طولانی داخل ماشین نشینید و بین راه پیاده شده و قدم بزنید موفق باشید.
سلام دوست عزیز بله می توانید با اجازه پزشک معالج خود به سفر بروید منعی ندارد موفق باشید.
سلام دوست عزیز اگر مشکل خاصی ندارید با اجازه پزشک معالج خود می توانید سفر کنید موفق باشید.
سلام دوست عزیز اگر مشکل خاصی ندارید با توجه به اینکه در ۳ ماهه دوم بارداری هستید منعی ندارد موفق باشید.
سلام سفكسيم مشكلي نداردبه علت هفته بارداري كم مسافرت طولاني عارضه اي نخواهد داشت اما در سه ماهه دوم اينطور نخواهد بود و بهتر است مسير كوتاه تر باشد