1870
می توانید از ژل روان کننده لوبریکانت استفاده کنید موفق باشید
سلام داشتن رابطه مقعدی عوارض دارد و انجام آن به علت ضرری که برای شما دارد توصیه نمی کنیم بهتر است رابطه واژینال و.. داشته باشید