1123
سلاماگر آسیب کامل باشد و پارگی ایجاد شده باشد چون بافت بکارت قابل ترمیم نیست و آسیب آن فقط تا یک ماه قابل گزارش است امکان تشخیص زمان دقیق دخول نیست ولی گزارش سائیدگی هم میتواند نشا...
با سلام در شرایطی که شما قرار دارید و بیان کردید باید بگم اولا بهتر هست به همسرتون اعتماد کنید و اینکه همسرتون میگه خبری نیست و ارتباطی وجود نداره اصرار نکنید که نه حتما خبری هست ...
سلام عزیزم. همینطور که گفتی نزدیک شدن بیش از حد به همسر که گاهی دلیلش اضطراب از دست دادنِ او هست بیشتر باعث فرار و دوری طرف مقابل میشه. سعی کن برنامه های فردی برای تفریح و شادی و ر...