1451
سلام بهتره که یه دونه کامل میل کنید با ترکیبات گیاهی مشکل خاصی نداره ولی فاصله بدید بهتره برای رفع طعم بد دهان اب بیشتر بنوشید