سلام دوست عزیز خیر مصرف قرص ویتاگنوس در دوران شیردهی اگر با تجویز پزشک معالج باشد منعی ندارد زیرا نمی توانید سر خود از دارو استفاده کنید باید حتما توسط پزشک تجویز شده باشد موفق ب...
1397/05/19
سلام دوست عزیز خیر مشکلی ندارد می توانید قرص دوفاستون را از روز شانزده سیکل قاعدگی شروع به مصرف کنید این قرص باعث منظم شدن پریودی شما می شود موفق باشید.
1397/03/14
سلام دوست عزیز باید با تجویز پزشک دارو مصرف کنید به این شکل نمی توانیم دارو تجویز کنیم اگر نزدیک زمان پریود شما است این مسئله طبیعی است وجای نگرانی ندارد موفق باشید.
1397/03/11