1209
با سلام. حرکت و شکل اسپرمها به نسبت مختل است. لازم است جهت معاینه و ارزیابی دقیق با مدارکتون مراجعه کنید با کلینیک.
با سلام. تعداد اسپرمشون خیلی کم است. احتمالا کاندید IVF و IUI خستید. لازم است برای ارزیابی تکمیلی و معاینه، به کلینیک مراجعه کنید.
سلام دوست بزرگوار عددهای کمی صرف جهت شرایط و کیفیت اسپرم گویا و مبنای قضاوت نیستند. همزمان بایست ارزیابی زوج انجام شود و بعد از ارزیابی کامل برنامه ریزی درمانی انجام شود تحت نظر مر...