1451
با سلام لازم است با متخصص ژنتیک در این مورد مشورت کنید. اگر اسپرم داشته باشند، در مراکز ناباروری میتوانند با بررسی کروموزومال، اسپرم سالم را جدا و برای IVF استفاده کنند‌.
با سلام. برای ارزیابی دقیق، لازم است همسرتون آزمایش اسپرم بدهند و برای معاینه مراجعه کنند.
با سلام. حرکت و شکل اسپرمها به نسبت مختل است. لازم است جهت معاینه و ارزیابی دقیق با مدارکتون مراجعه کنید با کلینیک.
با سلام. تعداد اسپرمشون خیلی کم است. احتمالا کاندید IVF و IUI خستید.لازم است برای ارزیابی تکمیلی و معاینه، به کلینیک مراجعه کنید.
سلام دوست بزرگوار عددهای کمی صرف جهت شرایط و کیفیت اسپرم گویا و مبنای قضاوت نیستند. همزمان بایست ارزیابی زوج انجام شود و بعد از ارزیابی کامل برنامه ریزی درمانی انجام شود تحت نظر مر...