1209
سلام.جواب مجموع هر دو مهم است که به روش Sequential انجام شده باشد. اگر این جواب ۱ به ۱۳۰۰ بوده، مشکلی ندارد. و از نظر علمی و طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت نیاز به بررسی دیگری نیست...
با سلامضخامت ان بی مربوط به بینی است و ضخامت آن تی ما مناسب است .شاید از فاکتورهای خونی رو کم ذکر شده ونیاز به سونو آنومالی دیده شده است .ضمنا استخوان بینی در هفته های بالاتر ارزش ...
1397/08/14
سلام.باتوجه به عدد۱/۱۴۸،تنها راه تشخیص قطعی که آیا جنین مشکل دارد یا نه آمنیوسنتز است.آمنیوسنتز ریسک مختصر سقط دارد و این ریسک به هرحال وجود دارد و اجتناب ناپذیر است. اما برای تشخی...
با سلام پیشنهاد میکنم از همکاران پری نا تولوژیست سوال شود.
1397/07/21
با سلام جنسيت را اگر درست تشخيص بدهند تغيير نمی كند به نظر من بهتر است سل فری حداقل بدهيد
با سلام ربطی به ارث ندارد ولی لزوما به معنای سندرم داون نيست ولی به دليل ريسک بالا در آزمايش نياز به بررسی های تكميلی است
سلام تا فرصت دارید باید بررسی های تکمیلی نظیر آمنیوسنتز و....را انجام دهید بهتر است با یک پره ناتولوژیست مشورت کنید. روز خوش
با سلام اگر ١/٣٦٠٠ باشد خوب است ولی بهتر است كل نتيجه را به پزشک مربوطه نشان دهيد
سلام بهترین زمان انجام آمنیوسنتز تا قبل از هفته ۱۶ بارداری میباشد و مناسب ترین زمان بررسی غربالگری سندرم داون تا هفته ۱۳ بارداری است .اگر مشکلی در اولین غربالگری رویت شده است باید ...