1870
سلام دوست عزیز بسیاری از رفتارهای شما با فرزندانتان بخاطر رفتاری بوده که والدینتان در کذشته با شما داشته اند و شما ناخوداگاه بدون انکه متوجه شوید همان رفتار را با فرزندانتان دارید ...
در انتظار پاسخ
سلام، باید به متخصص اعصاب اطفال مراجعه کنید.
سلام حملاتی لرزشی تکانه ایی شبیه تشنج که البته تشنج نیست
با سلام از نظر بالانس ستون فقرات باید برسی شوید
سلام باید معاینه شوند jitteriness رو جستجو کنید راهنمایی میشوید نگران نباشید
سلام مشکل خاصی نیست بتدریج بهبود میابید اما اگر علایم افزایش فشار داخل جمجمه داشتید به پزشک مراجعه کنید
اختلال استرسي داريد مراجعه به اعصاب و روان