1451
سلام فقط برای همون ماهی است که لاپاراسکوپی انجام شده
سلام جواب پاتولوژی تون باف طبیعی رحم در شرای، بعد از قاعدگی دیده شده و مورد غیر عادی نداشته است
یعنی لوله ها باز هستند و تحرک نرمال دارند .
جواب ازمایش تیرویید و سایر ازمایشاتتان نرمال است .
اگر موارد منع مصرف قرص های پیشگیری از بارداری را نداشته باشید اشکالی ندارد .
عزیزم اگر از موعد پریودتون حداقلر۵روز گذشته باشه باید تست بارداری بدید
اگر کیست شما از نوع درمویید یا اندومتریوز باشد با گذشت زمان یا مصرف قرص پیشگیری از بارداری کوچک نخواهد شد . اگر کیست شما باعث درد شده عمل کنید وگرنه می توانید فعلا صبر کنید .
درود اگر تا یکسال اقدام کردید و باردار نشدید بعدا پیگیری کنید
یعنی لوله پیچ در پیچ و در بعضی نواحی متسع تر از معمول است .
درود ، علل ناباروری متفاوت است و بسته به علت درمان گذاشته میشود اول از همه بررسی آزمایش اسپرم همسر، تنظیم قاعدگی (کیست تخمدان به تنهایی میتواند قاعدگی را بدهم بزند و منجر به عدم تخ...