1209
سلام تغییرات هورمونی از مهمترین دلایل آن میباشد، وجود کیست، فیبروم، پولیپها، کاهش سطح ویتامین دی....از علل دیگر آن است. از نظر عفونت زنان هم چک شوید و در صورت نرمال بودن نتایج با م...
سلام ممکن است نشانه شروع علایم زایمانی باشد. اگر شدت پیدا کرد یا با علایم دیگری مثل درد....همراه بود سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنید. شب خوش
سلامبا شرح حال فوق امکان تشخیص نیستاز نظر عفونتها چک شوید.برای مطمئن شدن یک سونو هم میتوانید انجام دهیدروز خوش
سلام دوست عزیز بهتر است زیر نظر پزشک سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.