1451
سلام درصد نمیشه گفت باید حتما امنیوسنتز و تعیین کاریوتایپ جنین انجام بشه
جنین شما دختر است و از نظر کروموزومی نرمال است . جواب امنیوسنتز قطعی است .
سلام بعید به نظر میرسه چون ریسک سقط بدنبال امتیوسنتز بسیار کم و ناچیزه معمولا علل دیگری یا مجموعه عوامل باعث شده
سلام سل غری روش غربالگری با درصد دقت بالاس ولی در صورت مثبت بودن یا سایر فاکتورها امنیوسنتز روش تشخیصی دقیق میباشد
سلام نمیشه الان نظر داد باید منتظر جواب باشید
سلام جهش ها و موزاییک بودن درصدی از کروموزوم ها روی باروری تاثیر دارند ولی قطعی نیست به متخصص پره ناتالوژیست حتما مراجعه کنید
سلام اگر ترشحات آبکی رقیق بی رنگ دارید و ادامه دار هست باید به پزشک معالج خود اطلاع دهید تا بررسی شود موفق باشید
دقت سل فری 99 درصد است و 1 درصد احتمال دارد جواب سل فری غلط باشد . برای اجازه سقط درمانی باید امنیوسنتز متبت باشد .
علت انجام امنيوسنتز چه بوده؟ با اطلاعاتي كه داديد نمي توان اظهار نظر كرد با جواب ازمايشات مراجعه كنيد .
قطعانظردهی دراین مورددرتخصص زنان نیست.مشاورین ژنتیک بایدنظربدهند.