1209
با سلام، بله می توانيد استفاده کنید.
درود مقدار مجاز قطره پدیلاکت در این سن ۶ قطره در روز است. نگران مقدار مدفوع ، دفعات آن و رنگ آن نباشید . مهم وزن گیری است که نوزاد شما دارد. به هیچ عنوان اول شیر را نپوشید سید.چ...
با سلام و عرض ادب بلافاصله بعد از شیردهی که معده کودک پر شده است، قطره را ندهید. با اجبار هم وارد دهان کودک نکنید. اگر کماکان این حالت اتفاق می افتد با پزشک کودکتان در مورد نیاز به...