1870
سلام اگر بیشتر از ۱۰ روز پریود شما عقب می افتد باید دارو مصرف کنید ورزش کردن نیز موثر است موفق باشید