سلام باید به پزشک معالج خود اطلاع دهید تا درصورت صلاح دید فعلا آمپول انوکساپارین قطع شود موفق باشید