1870
سلام به اشتباه برای شما قرص جلوگیری تجویز شده همزمان با مصرف قرص جلوگیری که نمی توان اقدام به بارداری داشت ،بهتر است مصرف قرص را قطع کنید قرص دوفاستون منعی ندارد اما قرص جلوگیری کن...
عزیزم لازمه مراجعه حضوری داشته باشید تا جکاپ کامل هورمونی انجام بشه و بعد از بررسی نتایج آزمایشات میشه نظر داد