1451
درچد، وقتی سونوگرافی داپلر مناسب بوده نگران نباشید مکمل هایتان را مناسب مصرف کنید و از تمام گروههای غذایی استفاده کنید ضمن اینکه بیشترین سرعت وزنگیری جنین از36هفته به بعد هست و اگر...
سلام احتمال بارداری ضعیف است اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت باید پیگیری نمایید موفق باشید
سلام بهتر است تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
سلام وقتي نزديكي شما مقعدي بوده احتمال بارداري نداريد.
سلام با توجه به شرح حال شما خیر احتمال بارداری ضعیف است موفق باشید
با توجه به آزمایش بارداری و نتیجه منفی خیر باردار نیستید
سلام شما که تاخیر در پریود خود نداشته اید و ۴ روز پیش تازه پاک شده اید بنابراین نیازی به آزمایش بتا نداشته اید و طبیعی است که باردار نیستید موفق باشید.
سلام جواب بتا ريت را نشان ميدهد و بر مبنا آن نميتوان دقيقا هفته بارداري را تعيين كرد. بر مبنا lmpشما حدودا شش هفته هستيد.