1703
سلام تا تاخیر پریود صبر کنید و ازمایش بدین
2 هفته پیش
درچد، وقتی سونوگرافی داپلر مناسب بوده نگران نباشید مکمل هایتان را مناسب مصرف کنید و از تمام گروههای غذایی استفاده کنید ضمن اینکه بیشترین سرعت وزنگیری جنین از36هفته به بعد هست و اگر...
سلام احتمال بارداری ضعیف است اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت باید پیگیری نمایید موفق باشید
3 هفته پیش
سلام بهتر است تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
3 هفته پیش
سلام وقتي نزديكي شما مقعدي بوده احتمال بارداري نداريد.
سلام با توجه به شرح حال شما خیر احتمال بارداری ضعیف است موفق باشید
با توجه به آزمایش بارداری و نتیجه منفی خیر باردار نیستید
سلام شما که تاخیر در پریود خود نداشته اید و ۴ روز پیش تازه پاک شده اید بنابراین نیازی به آزمایش بتا نداشته اید و طبیعی است که باردار نیستید موفق باشید.