1451
اول اینکه زمان انجام تست حداقل سه روز بعد از به تاخیر افتادن قاعدگی هست شما دچار لکه بینی بین سیکل هستید و بهتره توسط دکتر ویزیت بشید تست پاپ اسمیر هم توصیه میشه
سلام بهتر است آزمایش بتا انجام بدهید موفق باشید.
سلام این آزمایشات آن هم در سه ماهه دوم بارداری در ایران انجام نمی شود باید با پزشک خود که شرح حال ایشان را دارد علت این موضوع پیگیری شود و سوال کنند موفق باشید
سلام تشکر اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت باید مجدد تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت مجدد پیگیری نمایید و تست بارداری انجام بدهید موفق باشید
سلام اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت تست بارداری انجام بدهید موفق باشید.
بهتر است هر چه زودتر امنیوسنتز شوید .
سلام تا تاخیر پریود صبر کنید و ازمایش بدین