1451
سلام در حال حاضر در ايران انجام ميشود و به دليل جهش كروموزومي ، حتي در مادران سالم با سابقه فاميلي مناسب هم توصيه ميشود. در موردخودتان و الزام آن با پزشكتان مشورت كنيد.
باید منحنی غربالگری و سونوگرافی NT را ببینم تا بتوانم اظهار نظر کنم .
اگر سونوگرافی آنومالی مرحله دوم را دادید و نرمال بوده نگرانی نیست
بدون دیدن ازمایشتان نمی توانم اظهار نظر کنم .
درود، بنده چون آزمایش شما را ندیدم نمیتوانم نظر بدهم اما به عنوان یک قانون کلی وقتی غربالگری نوبت دوم کم خطر است نباید غربالکر ی دوم درخواست شود،شاسد ازمایشتان یکی از موارد موردی د...
سلام ريسك خطر پايين است ولي براي اطمينان بيشتر سل فري بدهيد
اگر nb ديده نشود احتمال انومالي افزايش مي يابد بهتر است cell free dna و سونوگرافي انومالي جنين انجام دهيد .
سلام معمولا مشكلي پيش نميآيد نگران نباشيد،،، ازاينستاي من ديدن فرماييد