1870
سلام امیدوارم حالتون بهتر باشه داروهای شما بعضیاش سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن و دلیل پریود نشدن شما هم همینه